PROJEKCE, INŽENÝRING

  1. Přípravná fáze
  2. Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy
  3. Projektová dokumentace
  4. Financování
  5. Stavební povolení, ohlášení
  6. Dotace

Přípravná fáze

Ještě než se rozhodnete o rozsahu rekonstrukce je třeba nejdříve provézt technické posouzení stavu Vašeho objektu, na základě kterého společně s Vámi následně navrhneme optimální postup rekonstrukce bytového (panelákového) domu. Součástí každé přípravy je prvotní zaměření objektu našimi techniky a konzultace s klientem, zjišťování konkrétních problémů spojených s užíváním domu jakými jsou existence plísní, protékání či prosakování vody střešním nebo obvodovým pláštěm, netěsnost otvorových výplní, výsledky jednotlivých revizních zpráv apod.

Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracováváme s našimi auditory energetické posudky (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy, Posudek pro Zelenou úsporám, Stanovisko poradenského střediska atd.). Některé jsou potřeba pro žádost o stavební povolení, jiné zase pro žádosti o dotace z dotačních programů Panel či Zelená úsporám.

Projektová dokumentace

Konkrétní podobu Vašeho záměru rekonstrukce obsahuje projektová dokumentace, kde naši projektanti navrhnou detailní řešení jednotlivých částí realizace, volí technologické postupy a stanovují použité materiály, společně s Vámi vybírají finální barevnost fasády bytového domu.

Financování bytového domu

V případě Vašeho zájmu předložíme několik návrhů úvěrů od bankovních institucí, které Vám pomohou získat představu o tom, zda realizaci díla můžete realizovat např. bez navyšování příspěvků do Fondu oprav, bez jakéhokoliv ručení nemovitostí atd. Běžně spolupracujeme s ČSOB a.s., ČS a.s., KB a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, Reiffensen stav.spořitelna a další. Úkolem výběru je zvolit optimální financování ušité na míru s ohledem na Vaše potřeby.


Stavební povolení, ohlášení

Provádíme pro každého klienta veškerá jednání s orgány státní správy s cílem získat stavební povolení a tím šetříme Váš čas.

Dotace

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí o dotaci z programu Panel a umíme připravit a podat také žádost o dotaci Zelená úsporám.

Potřebujete informaci ohledně rekonstrukce bytového domu, nebo jiných služeb - kontaktujte nás
Jméno / společnost
Emailová adresa
Telefon
Váš dotaz